De Diaconale Droom

Samenwerken met zoveel mogelijk instellingen om de medemens in de gemeente Hollands Kroon te helpen. Samen sta je sterker, je hebt meer kennis zodat je beter kunt helpen. Als je samen hetzelfde doel hebt mag en kun je elkaar niet voorbij lopen. Vanuit deze droom is het Diaconaal Platform Hollands Kroon ontstaan. Wij geloven dat een goede samenwerking van alle diaconieën en andere levensbeschouwelijke instellingen in onze gemeente de zorg voor de kwetsbare mens in onze samenleving kan versterken.

Niet voor niets

Als ik één mens behoed voor vallen
dan leef ik niet voor niets
Als ik één mens kan helpen opstaan
dan heeft mijn leven een doel
Als ik één mens een zonnestraal kan schenken
dan geeft dat mijn leven fleur
Als ik één mens een glimlach kan ontlokken
dan ziet de wereld er anders uit
Als ik één mens de goede richting wijs
dan is mijn leven op koers

Total Page Visits: 58238 - Today Page Visits: 4